1. ตารางไซส์

2. วิธีวัดรอบอกใช้สายวัด

วัดบริเวณใต้รักแร้โดยวัดรอบอกให้พอดีไม่ต้องเผื่อ

3. วิธีวัดรอบเอวใช้สายวัด

วัดรอบเอวในตำแหน่งที่สวมใส่่กางเกงแบบพอดีกับลำตัวไม่ต้องเผื่อ

4. วิธีวัดความกว้างไหล่ใช้สายวัด

วัดจากช่วงหัวไหล่ทั้งสองข้างให้เท่ากันวัดแบบเส้นตรงวัดไม่ต้องเผื่อ

1. ตารางไซส์

2. วิธีวัดรอบอกใช้สายวัด

วัดบริเวณใต้รักแร้โดยวัดรอบอกให้พอดีไม่ต้องเผื่อ

3. วิธีวัดรอบเอวใช้สายวัด

วัดรอบเอวในตำแหน่งที่สวมใส่่กางเกงแบบพอดีกับลำตัวไม่ต้องเผื่อ

4. วิธีวัดความกว้างไหล่ใช้สายวัด

วัดจากช่วงหัวไหล่ทั้งสองข้างให้เท่ากันวัดแบบเส้นตรงวัดไม่ต้องเผื่อ
The message will be closed after 20 s
Ajax Loading