SUITCUBE AI เพื่อให้เกิดความพอดีที่สุด

เป็นเรื่องปกติ หากชุดที่คุณได้รับยังไม่พอดีที่สุดในการลองครั้งแรก SUITCUBE มีความต้องการให้ชุดของคุณพอดีที่สุดเช่นกัน และเรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือคุณ อ้างอิงจาก นโยบายการรับประกันสินค้า

  • เมื่อคุณได้รับสินค้า และลองชุดที่สั่งตัดจากเราในครั้งแรก (ฟิตติ้งครั้งแรก) หากชุดยังไม่พอดี คุณสามารถนำชุดมาปรับแก้เพิ่มเติมครั้งแรก ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งค่าขนส่งและค่าแก้ เพื่อให้คุณได้ใส่ชุดที่พอดีอย่างไร้ที่ติ หลังจากได้รับชุดที่ปรับแก้แล้ว (ฟิตติ้งครั้งที่2)

การแก้ไขส่วนใหญ่ จะเป็นความรับผิดชอบของ SUITCUBE AI ยกเว้นกรณีเหล่านี้

  • ลูกค้าให้แก้ความยาวแขนเสื้อให้สั้นลงในครั้งแรก แต่ต้องการแก้ความยาวแขนให้ยาวขึ้นในครั้งที่สอง
  • การแก้การฟิตติ้งครั้งที่สอง ที่นอกเหนือจากการแก้ในครั้งแรก เช่น ฟิตติ้งครั้งแรกลูกค้าต้องการแก้เอวเสื้อ แต่ฟิตติ้งครั้งที่สองลูกค้าต้องการแก้ความยาวเสื้อ เป็นต้น

สูท

แก้ได้

ไม่สามารถแก้ไม่ได้

  ปรับแก้ขนาดลำตัว (อก,เอว  สะโพก) ให้ใหญ่ขึ้น หรือเล็กลง ✔️
  ปรับแก้ขนาดแขนให้ใหญ่ขึ้น หรือเล็กลง ✔️
  ปรับแก้ขนาดไหล่ให้เล็กลง ✔️
  เปลี่ยนรูปแบบสูท เช่น เปลี่ยนสูท 2 กระดุม เป็นสูท 4 กระดุม ✔️
  เปลี่ยน เพิ่ม ลด กระเป๋าเสื้อสูท เช่น เปลี่ยนจากกระเป๋าเสื้อสูทแบบตรง เป็นกระเป๋าเสื้อสูทแบบเฉียง ✔️
  เพิ่ม หรือ ลดขนาดปกสูท ✔️
  เปลี่ยนแบบปกสูท เช่น เปลี่ยนจาก ปกป้าน เป็นปกแหลม ✔️
  เปลี่ยนผ่าด้านหลังสูท เช่น เปลี่ยนผ่ากลาง เป็นผ่าข้าง ✔️

กางเกง

แก้ได้

ไม่สามารถแก้ไม่ได้

  ปรับแก้ขนาดทรงกางเกงให้ใหญ่ขึ้น หรือเล็กลง เช่น เก็บเอวเล็กลง ขยายต้นขาออก *ในกรณีที่ไม่ได้รวมไปถึงการ  เปลี่ยนทรงกางเกง ✔️
  เพิ่ม หรือ ลด ความยาวขากางเกง ✔️
  เปลี่ยนทรงกางเกง เช่น เปลี่ยนจากทรงขากระบอกเล็ก เป็นทรงขากระบอกใหญ่ ✔️
  เปลี่ยนรายละเอียดขอบเอวกางเกง เช่น เปลี่ยนจากขอบเอวติดตะขอ เป็นขอบเอวติดกระดุม ✔️
  เปลี่ยนแบบกางเกง จากไม่มีจีบ เป็นมีจีบกางเกง ✔️
  เปลี่ยนแบบกระเป๋ากางเกง เช่นแบบมีกระเป๋ากางเกง เปลี่ยนเป็นแบบไม่มีกระเป๋ากางเกง ✔️

เสื้อเชิ้ต

แก้ได้

ไม่สามารถแก้ไม่ได้

  ปรับแก้ขนาดลำตัว (อก,เอว  สะโพก) ให้เล็กลง ✔️
  ปรับแก้ขนาดแขนให้เล็กลง ✔️
  เปลี่ยนแบบปกเชิ้ต ✔️
  เปลี่ยนแบบข้อมือเชิ้ต ✔️

เสื้อกั๊ก

แก้ได้

ไม่สามารถแก้ไม่ได้

  ปรับแก้ขนาดเสื้อกั๊กให้ใหญ่ขึ้น หรือเล็กลง  ✔️
  เปลี่ยนรูปแบบเสื้อกั๊ก เช่น เปลี่ยนจากเสื้อกั๊กกระดุม1แถว เป็นเสื้อกั๊กกระดุม 2 แถว ✔️
 เพิ่มหรือลดขนาดปกเสื้อกั๊ก ✔️