วิธีการสั่งสินค้า

สินค้าสั่งตัด

1. เพิ่มสินค้าลงตระกร้า และชำระเงิน
2. รับ SMS จากเรา เพื่อเข้าสู่ระบบ SUITCUBE AI เมื่อคุณได้เข้าสู่ระบบแล้วทำการตอบคำถาม  และยินยอมให้เราเข้าถึงกล้องถ่ายภาพในขั้นตอนสุดท้าย เป็นอันเสร็จสิ้นการใช้งาน
2. บริษัทจะใช้เวลาในการผลิตสินค้าประมาณ 3 สัปดาห์ (ทั้งนี้ระยะเวลาในการจัดส่งอาจขึ้นอยู่กับไปรษณีย์แต่ละพื้นที่)

สินค้าสำเร็จรูป

1. เพิ่มสินค้าลงตระกร้า และชำระเงิน
2. รอรับสินค้าที่บ้าน (บริษัทจัดส่งสินค้าภายใน 1 วันทำการ ลูกค้าจะได้รับสินค้าประมาณ 2-3 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไปรษณีย์แต่ละพื้นที่)