TAILOR FIT Dark Cobalt TF009-57 (END OF COLLECTION สั่งตัดเท่านั้น)

End Of Collection สั่งตัดเท่านั้น

สูทสีกรมลายทางของหนุ่มสายแฟชั่นที่ยังคงความเป็นทางการ การันตีรูปทรงที่จะเปลี่ยนบุคคลิกคุณให้ดูดีกว่าที่เคยเป็น ไหล่ที่ตั้งตรง ช่วงอกที่เข้ารูปมาพร้อมกับกางเกงเข้าชุด