TAILOR FIT Gate ( Glen Check ) TF30686-1 (End Of Collection สั่งตัดเท่านั้น)

End Of Collection สั่งตัดเท่านั้น

สูทสีเทาทรงเข้ารูป Castle Gate ผ่านกระบวนการทอมาอย่างประณีต เพื่อให้ได้เนื้อผ้าที่มีคุณภาพ เบาสบาย และที่สำคัญระบายอากาศได้ดี