ULTIMATE FIT Gloomy Grey UF163-2 (END OF COLLECTION สั่งตัดเท่านั้น)

End Of Collection สั่งตัดเท่านั้น

สูทสีเทาเข้มที่สามารถใส่ไปงานทางการ หรือ จะใส่แบบลำลองคู่กับกางเกงยีนส์ที่คุณมีอยู่แล้วก็เท่ไปอีกแบบ