Ultimate Fit Great Army

4,400.00฿

ในยุคที่ท่านผู้นำทหารเสียสละมาบริหารประเทศ! Suticube จึงออกคอลเลคชั่นตามกระแสนิดนึง เพราะว่าท่านน่าจะอยู่กับเราอีกนาน นอกจากนี้สีเขียวยังบอกถึงเรื่องราวดีๆหลายๆอย่าง ทั้งการเริ่มต้นอะไรดีๆ ความปลอดภัย สมดุลทางกายและใจ รวมไปถึงพอร์ตหุ้น! (ใครเขียวอยู่รับรองชีวิตแฮปปี้) มีติดไว้สักชุดนะคะ รับรองไม่ซ้ำใค

Clear