(แจ็กเก็ต + กางเกง)

ราคาชุดสูทสั่งตัด

 

ผ้าวูลผสม 50% 6,000 บาท
ผ้าวูลผสม 70% 9,500 บาท
ผ้าวูล 100% 14,500 บาท

ราคาเสื้อสูทสั่งตัด

 

ผ้าวูลผสม 50% 4,500 บาท
ผ้าวูลผสม 70% 7,500 บาท
ผ้าวูล 100% 11,500 บาท

ราคากางเกงสั่งตัด

 

ผ้าวูลผสม 50% 1,800 บาท
ผ้าวูลผสม 70% 2,800 บาท
ผ้าวูล 100% 5,000 บาท

ราคาเสื้อกั๊กสั่งตัด

 

ผ้าวูลผสม 50% 1,800 บาท
ผ้าวูลผสม 70% 2,800 บาท
ผ้าวูล 100% 5,000 บาท

(ผ้าฝ้ายอียิปต์ / ผ้าฮักกี้)

ราคาเสื้อเชิ๊ตสั่งตัด

1ตัว 1,800 บาท
2ตัว 1,600 บาท
3ตัว 1,400 บาท

*ราคาต่อเสื้อเชิ้ต 1  ตัว