Ultimate Fit Canvas Grey (End Of Collection สั่งตัดเท่านั้น)

End Of Collection สั่งตัดเท่านั้น
สีเทาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพเขียนงานศิลปะ ผสมผสานลายเส้นของสีน้ำเงินแทรกบนลายผ้าสีเทาเข็ม ทำให้เป็นหนึ่งในชุดสูทที่น่าสะสม ด้วยการผนึกสีทั้งสองเข้าด้วยกัน ทำให้คุณสามารถใส่ได้ทั้งวันสบายๆและวันออกงานสำคัญ