Ultimate Fit Winsor Navy

4,400.00฿

สูทคิวบ์มีสูท 6 กระดุม เป็นสีใหม่ที่ทางร้านมีการออกแบบลวดลายสุดพิเศษ ทำให้ได้สี “Winsor Navy” ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่มีรูปร่างผอมหรือค่อนข้างสมส่วน เมื่อสวมใส่แล้วจะยิ่งช่วยเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูมีภูมิฐานมากขึ้นอีกด้วยนร้า

Clear